Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Smolders, G., N.J.M. van Eekeren and W. Govaerts. 2009. Zinkgehalte geit niet altijd op peil. V-focus. december 2009, p. 19-21.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 230 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Zinkgehalte geit niet altijd op peil

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de biologische geitenhouderij is weidegang verplicht en bevat het rantsoen ook in de stalperiode meer ruwvoer dan in de gangbare geitenhouderij. Ook wordt soms eigen graan gevoerd ter vervanging van commercieel krachtvoer. De voorziening met mineralen, spoorelementen en vitaminen moet daarbij bewuster gestuurd worden. Binnen het project Biogeit is op veertien biologische geitenbedrijven bloed onderzocht op gehalten aan mineralen en vitaminen. Ook is gekeken naar de gehalten in het rantsoen. In dit artikel staat zink centraal.


Zinkgehalte geit niet altijd op peil