Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Zanen, M., M.M. Bos, G. Korthals and L. Molendijk. 2009. Weerbare bodem in het kader van functionele agrobiodiversiteit (FAB): Inventarisatie van bestaande methoden en werkplan 2009. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 62 p.

Number of pages: 62

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,1 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Marleen Zanen MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Weerbare bodem in het kader van functionele agrobiodiversiteit (FAB): Inventarisatie van bestaande methoden en werkplan 2009

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze deskstudie is onderdeel van de eerste fase van het project waarin een overzicht van de literatuur wordt gegeven wat betreft de wetenschappelijke stand van zaken omtrent de weerbaarheid van landbouwgronden, hoe die te meten is en via welke maatregelen we hem kunnen verhogen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen “bodemkwaliteit” wat zowel fysische, chemische als biologische aspecten omhelst, “bodemgezondheid” wat specifiek over de toestand van biologische aspecten gaat, en “ziektewerendheid” wat als een bodemeigenschap wordt beschreven waarbij door ecologische processen ziekten en plagen uit bodems geweerd worden. Er is een groot arsenaal aan methoden om de fysische, chemische en biologische toestand van bodems te meten. Zonder volledig
te willen zijn, worden de belangrijkste methoden in deze deskstudie kort samengevat. De ecosysteemdiensten en bijbehorende indicatoren zoals die binnen het BoBI netwerk zijn samengesteld door het RIVM dienen daarbij als uitgangspunt.