Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Burgt, G.J.H.M. van der and J.J.M. Staps. 2008. Minder en Anders Bemesten: Naar een bedrijfsspecifieke duurzame bemestingsstrategie: literatuurstudie. Rep. LD16. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.

Number of pages: 39

Type of document: Report

Download full text pdf, 410 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.;
Sjef J.J.M. Staps BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Minder en Anders Bemesten: Naar een bedrijfsspecifieke duurzame bemestingsstrategie: literatuurstudie

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid, in de context van de problemen waar de biologische landbouw mee te maken heeft, is een theoretische studie gedaan naar mogelijke en in de praktijk relevante combinaties van bodemtype, bedrijfstype en bedrijfsintensiteit en bijpassende oplossingen.
Er wordt geconcludeerd dat de (gewas)bemesting in toenemende mate benaderd wordt als een multidimensioneel, locatiespecifiek en dynamisch vraagstuk. De bestaande kennis moet daarom op deze drie punten verfijnd worden, wat zes concrete vraagstukken voor verder onderzoek oplevert:
- Optimaliseren van stikstof uit grasklaver / luzerne op ándere plekken in het bedrijf
- Optimaliseren van stikstofopname door bodemstructuur / beworteling
- Optimaliseren van stikstofoverdracht uit grasklaver en luzerne door timing en inwerktechniek
- Inzet van stikstofbinders in mengteelt
- Eigenschappen en inzetbaarheid van ‘nieuwe’ mestsoorten zoals digestaat van vergistinginstallaties.
- Ontwikkeling van andere nieuwe meststoffen met hoge N/P verhouding en stuurbare N-fractie.


Minder en Anders Bemesten: Naar een bedrijfsspecifieke duurzame bemestingsstrategie: literatuurstudie