Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P. and J. Wagenaar. 2009. Organic laying hens: healthy, healthier, healthiest. (In Dutch, with English abstract.). Rep. LD17. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 65 p.

Number of pages: 65

Type of document: Report

Download full text pdf, 6,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biologische leghennen: gezond, gezonder, gezondst: De relatie tussen bedrijfsfactoren en diergezondheid

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit is het verslag van een onderzoek naar de relatie tussen diverse bedrijfsfactoren enerzijds en diergezondheid en –welzijn anderzijds op biologische werkende legpluimveebedrijven. Het onderzoek is uitgevoerd omdat er geen overzicht was van de gezondheidsstatus en pluimveehouders die er problemen mee hadden, handvatten wilden hebben om de gezondheid goed te houden of te bevorderen.


 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Organic laying hens: healthy, healthier, healthiest

Abstract / summary in English:

This is the report of a study on the relation between several farm factors on the one side and animal health and welfare on the other side in organic laying hens in the Netherlands. The study was done because there was no actual overview of animal health and the farmers were in need of practical clues for maintaining or improving animal health.