Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Burgt, G.J.H.M. van der and M.W.P. Bestman. 2008. Kippenmest in de uitloop: maatregelen nodig.

Number of pages: 1

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 38 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
G.J.H.M. van der Burgt MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kippenmest in de uitloop: maatregelen nodig

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project ‘Uitloop Gezond en Groen’ (2006-2008) is kennis en praktijkervaring opgedaan en uitgewisseld met betrekking tot de uitloop van legkippen. Een goed ingerichte uitloop levert een belangrijke bijdrage aan dierenwelzijn. Echter, in het algemeen geldt dat hoe extensiever (diervriendelijker) een systeem, hoe lastig het is om de invloed op het milieu te beperken. Dit geldt ook voor de uitloop, waar een puntbelasting van de bodem plaats vindt met mest en mineralen.