Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P. 2008. Verschillen in de opfok van biologische leghennen tussen Europese landen.

Number of pages: 1

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 36 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Verschillen in de opfok van biologische leghennen tussen Europese landen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor het houden van biologische opfokhennen zijn in de EU-regelgeving voor dierlijke productie geen specifieke regels geformuleerd. Dit betekent dat er verschillen kunnen zijn in de invulling van de regels met betrekking tot de opfok in Europa. Voor een aantal aspecten is dit onderzocht in zeven Europese landen; België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.