Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P., M. Ruis, K. van Middelkoop and J. Heijmans. 2009. Kipsignalen: Praktijkgids voor diergericht pluimvee houden. Roodbont, Zutphen. 112 p.

Number of pages: 112

ISBN/ISSN: 978-90-8740-047-7

Type of document: Book

Related webpage or webdocument: www.kipsignalen.com

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kipsignalen: Praktijkgids voor diergericht pluimvee houden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Niet alle pluimveehouders halen uit hun dieren wat er potentieel in zit. Beter kijken naar kippen en inspelen op signalen kan de bedrijfsvoering aanzienlijk verbeteren. Maar herkent elke pluimveehouder de signalen van de dieren? En weet hij wat hem te doen staat als er bijvoorbeeld veel buitennesteieren zijn of als kuikens te veel voer vermorsen? Kent hij het onderscheid tussen afwijkende dunne mest en gezonde blindedarm mest? Als signalen van knelpunten worden herkend, dan dient de pluimveehouder te beschikken over een arsenaal aan maatregelen om de koppel weer op het goede spoor te krijgen.
Kipsignalen helpt zowel leghennen- als vleeskuikenhouders op toegankelijke wijze om signalen van de dieren in een vroeg stadium op te pikken, te interpreteren en actie te ondernemen.
Kipsignalen is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP). De uitgave is mede mogelijk gemaakt door fonds pluimveebelangen en het ministerie van LNV.