Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Scholten, O., S.P.C. Groot and E.T. Lammerts van Bueren. 2009. Plantaardig uitgangsmateriaal en veredeling. Ekoland. 2009-1, p. 46-47.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 120 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Plantaardig uitgangsmateriaal en veredeling

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biologische landbouw heeft rassen nodig die zich krachtig ontwikkelen na uitzaai, een goede weerbaarheid hebben tegen ziekten en plagen en die bestand zijn tegen lage bemestingsniveaus. Veredeling van robuuste rassen is daarom een belangrijk speerpunt in het onderzoek Robuust Plantaardig Uitgangsmateriaal. Dit geldt ook voor het verbeteren van de kwaliteit van zaaizaad en ander uitgangsmateriaal.