Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bos, M.M., M. Zanen, R. van der Weide and M. Vlaswinkel. 2009. Kennis en ervaring minimale grondbewerking: Verslag van de "FAB-II bodem" bijeenkomst. 35 p.

Number of pages: 35

Type of document: Pamphlet / Brochure

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

Related to:


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kennis en ervaring minimale grondbewerking: Verslag van de "FAB-II bodem" bijeenkomst

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Maandag 16 februari 2009 vond van 13:00 tot 17:00 de bijeenkomst “Kennis en ervaring minimale grondbewerking” plaats op de proefboerderij van PPO-agv te Westmaas. Na een plenair deel met bijdragen vanuit onderzoek, advies en teeltontwikkelingen werd in discussiegroepen de huidige stand in de praktijk besproken om kennislacunes bloot te leggen. Dit verslag geeft een overzicht van de resultaten en ingangspunten voor vervolgonderzoek en activiteiten.