Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van. 2009. Biokennisbericht #4: Geiten: Een goede ruwvoerderkwaliteit is de basis.

Number of pages: 4

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 0,85 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biokennisbericht #4: Geiten: Een goede ruwvoerderkwaliteit is de basis

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Wordt de kwaliteit ruwvoer bepaald door het weer of door u als boer? In het rantsoen vormen FOS (Fermen-teerbare Organische Stof) en DVE (Darm Verteerbaar Eiwit) vaak knelpunten, die in de winter met duur kracht-voeder moeten worden bijgestuurd. DVE is vaak een knelpunt op melkproducerende biologische bedrijven. Aan de andere kant speelt ook de voorziening van ‘veilige’ energie (FOS) in de pens een belangrijke rol om de aanmaak van microbieel eiwit in de pens te bevorderen. In dit BioKennisbericht schetsen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut de verschillende factoren die bepalend zijn voor de ruwvoederkwaliteit.