Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Janmaat, L. 2009. Biologisch telen doe je in de grond: Handleiding voor een vruchtbare kasbodem. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 23 p.

Number of pages: 23

Type of document: Book

Download full text pdf, 4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biologisch telen doe je in de grond: Handleiding voor een vruchtbare kasbodem

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De meeste glasgroentetelers die omschakelen naar biologische tuinbouw maken opnieuw kennis met de bodem. Dit vraagt om specifieke kennis:
• hoe maak ik mijn kasgrond geschikt voor biologische teelt?
• hoe verzorg ik de bodem?
• welke meststoffen kies ik?
• hoe en wanneer pas ik bemesting toe?
• hoe voorkom ik bodemplagen?
Deze en vele andere vragen worden in deze brochure behandeld volgens de laatste stand van zake. Kennis op basis van jarenlange praktijkervaringen en onderzoek komen zo ter beschikking van glastuinders die in de grond telen, omschakelaars naar biologische kasteelt en docenten en studenten in het landbouwonderwijs.


Biologisch telen doe je in de grond