Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Nauta, W.J. 2009. Fokkerij in de biologische melkveehouderij: Nederlandstalig rapport naar aanleiding proefschrift "Selective Breeding in Organic Dairy Production". Rep. LV80. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 63 p.

Number of pages: 63

ISBN/ISSN: 978-90-8585-360-2

Type of document: Report

Download full text pdf, 2,1 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Wytze J. Nauta Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Fokkerij in de biologische melkveehouderij: Nederlandstalig rapport naar aanleiding proefschrift "Selective Breeding in Organic Dairy Production"

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Biologische landbouw ontwikkelt nog steeds richting haar doelen. Fokkerij verdient in deze ontwikkeling meer aandacht. Tot nu toe zijn alleen nog maar een aantal kleine incidentele stappen gezet richting biologische fokkerij.
De meeste van de huidige biologische melkveehouders (80%) zijn eind jaren ’90 omgeschakeld naar biologische productie. De meeste van deze veehouders bleven koeien melken van het Holstein Friesian ras en maakten met deze koeien een duidelijke daling in melkproductie mee. De koeien kregen tevens problemen met de vruchtbaarheid en gezondheid en hierdoor rezen vragen over wat gegeven de van de gangbare landbouw afwijkende bedrijfsvoering, een geschikt koetype zou zijn voor de biologische landbouw.
Tegelijk rezen ook vragen over moderne voortplantingstechnieken die worden gebruikt in de gangbare fokprogramma’s en via het inzetten van de KI-fokstieren uit deze fokprogramma’s ook direct en indirect in de biologische landbouw worden gebruikt. De regelgeving voor biologische productie is voor de fokkerij beperkt en vaag. KI wordt toegestaan maar embryotransplantatie niet. Echter, door het gebruik van stieren die uit ET komen gebruikt de biologische landbouw deze techniek indirect. Het onnatuurlijke karakter van zulke technieken strookt niet met de uitgangspunten van de biologische landbouw. Verder kunnen deze technieken ook bijdragen aan het verlies van genetische variatie. Dit laatste past ook niet bij het streven naar biodiversiteit in de biologische landbouw. Het vraagstuk omtrent het koetype dat past bij de biologische melkveehouderij en het gebruik van de moderne voortplantingstechnieken vormden de basis voor dit proefschrift.


Fokkerij in de biologische melkveehouderij