Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Burgt, G.J.H.M. van der and N.J.M. van Eekeren. 2009. Kringlopen sluiten met 100% biologische mest. Ekoland. 3-2009, p. 16-17.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 130 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kringlopen sluiten met 100% biologische mest

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biologische sector is op weg naar 100% biologische mest. Dat kan alleen maar als de aanwezige mest op melkveebedrijven meer dan tot nu toe beschikbaar komt voor de akker- en tuinbouw. Wat dit betekent voor grasklaverproductie en bodemkwaliteit, is door het Louis BolkInstituut onderzocht in een langjarige proef op Aver Heino (2001-2007).