Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P., R.B. Loefs, H. de Vries and G.J.H.M. van der Burgt. 2009. Kippenuitloop Gezond en Groen: Inspiratie en ideeën voor ontwerp en uitvoering. Rep. LV74. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 21 p.

Number of pages: 21

Type of document: Report

Download full text pdf, 3,7 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
G.J.H.M. van der Burgt MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kippenuitloop Gezond en Groen: Inspiratie en ideeën voor ontwerp en uitvoering

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Volgens de regelgeving hebben freilandkippen en biologische kippen de beschikking over vier vierkante meter uitloop per dier.De controle-instantie voor de biologische pluimveehouderij kijkt bovendien of de kippen ‘aantoonbaar gebruik maken van de hele uitloop ’.
Deze brochure is bedoeld om biologische en freiland pluimveehouders handvatten te geven om hun uitloop optimaal in te richten.Aan de hand van praktische vragen worden maatregelen en voorbeelden genoemd om tot een goed ingerichte uitloop te komen.
Er is uiteraard niet slechts één voorbeeld van een goede uitloop.Ieder pluimveebedrijf heeft een unieke combinatie van landschap,bodem,ligging en bedrijfsomstandigheden,et cetera.Tegelijkertijd hebben alle bedrijven een aantal kenmerken gemeen:wat er in de uitloop komt,moet in het voordeel van de kippen zijn,moet kipbestendig zijn en moet voor de pluimveehouder te behappen zijn,zowel kosten-als arbeidstechnisch.
In deze brochure staan enkele inspirerende voorbeelden van kippenuitlopen beschreven,gevolgd door allerlei praktische tips.Ook is een tabel opgenomen met diverse soorten bomen,struiken en andere planten die wellicht interessant zijn als aanplant in de kippenuitloop.We wensen je veel plezier met het ontwikkelen van je uitloop!