Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Osman, A.M., M. Zanen, U. Prins and G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?: Onderzoek naar de relatie tussen bemesting, eiwitgehalte en broodvolume. Ekoland. 5-2007, p. 17-19.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 160 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.;
Udo Prins MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?: Onderzoek naar de relatie tussen bemesting, eiwitgehalte en broodvolume

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De maalindustrie vraagt om tarwe met een hoog eiwitgehalte. Om aan de wensen van de markt te voldoen, heeft graancollecteur Agrifirm in 2006 de ondergrens voor bakwaardige tarwe opgetrokken naar 10,5%. In discussies met tarwetelers wordt vaak de vraag gesteld of hoge eiwitgehaltes wel nodig zijn voor het bakken van een mooi biologisch brood. Onderzoek van Louis Bolk Instituut geeft inzicht in de relatie tussen eiwitgehalte en bakkwaliteit.


Trefwoorden in Nederlands: voedingskwaliteit, productkwaliteit
Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?