Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Lammerts van Bueren, E.T. and C. ter Berg. 2007. Biologisch uitgangsmateriaal voor 2008: Eindrapportage met het advies van de expertgroepen voor het ministerie van LNV. 50 p.

Number of pages: 50

Type of document: Report

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biologisch uitgangsmateriaal voor 2008: Eindrapportage met het advies van de expertgroepen voor het ministerie van LNV.