Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and C. ter Berg. 2008. Graslandbeluchting leidt nog niet tot hogere grasopbrengst. V-focus. 5-2008, p. 26-28.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,3 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Graslandbeluchting leidt nog niet tot hogere grasopbrengst

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Graslandbeluchten of woelen is een mogelijke manier om zonder ploegen de cyclus tussen grasland en bodem te herstellen. Binnen het project 'Duinboeren en daden' is in 2007 op een verdichte graszode geëxperimenteerd met 3 graslandbeluchtingsmachines/woelers.