Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van. 2008. Biokennis bericht geitenhouderij: Voordelen geitenmelk in beeld.

Number of pages: 4

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 460 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biokennis bericht geitenhouderij: Voordelen geitenmelk in beeld

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Geitenmelk heeft een aantal voordelen boven koemelk.Een deel van deze voordelen is wetenschappelijk bewezen en kan gebruikt worden bij de promotie van geitenmelk.Voor een ander deel moet verder onderzoek uitwijzen of de vermoedens kloppen.Dit bioKennisbericht geeft een overzicht van bewezen en vermoede voordelen.De informatie is grotendeels gebaseerd op publicaties van Frank van Boxstael.