Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Zanen, M. and W.J.M. Cuijpers. 2008. Hulpmeststoffen: Inzet en werking in de open teelten. Rep. LD14. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 15 p.

Number of pages: 15

Type of document: Report

Download full text pdf, 2 MB; opens in new window

Order Price: €0; Order code:LD14; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Willemijn J.M. Cuijpers MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Hulpmeststoffen: Inzet en werking in de open teelten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze publicatie is een product vanuit het project Hulpmeststoffen - optimalisering van het gebruik in de biologische akkerbouw en het project Bijzondere Bemesting – kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement. In beide projecten is gewerkt aan het onderzoeken van de inzet en het beschikbaar komen van stikstof uit hulpmeststoffen in de biologische akkerbouw en het zoeken naar acceptabele alternatieven voor producten afkomstig uit de gangbare sector.