Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Thomassen, M., I. de Boer, M. Smits, G. Iepema, K.J. van Calker, R. Werkman, J. Jansen and L. 's-Gravendijk. 2007. Krachtvoer heeft grote invloed op milieubelasting melkveehouderij. V-focus. februari 2007, p. 20-22.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,87 MB; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Krachtvoer heeft grote invloed op milieubelasting melkveehouderij

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De invloed van grondstoffen op de totale milieubelasting van de melkveehouderij is aanzienlijk. Zij koopt producten aan (ruwvoer, kunstmest, krachtvoer, pesticiden) en maakt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals land,aardgas en diesel.Onderzoekers van Wageningen UR hebben samen met enkele projectteams een levenscyclusanalyse uitgevoerd op commerciële melkveebedrijven.Hiermee wordt de totale milieubelasting in kaart gebracht.