Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Schooten, H.A. van, N.J.M. van Eekeren and M.H. Hanegraaf. 2006. Drijfmestbemesting beter voor bodemkwaliteit dan inwerken van een groenbemester. V-focus. 06-2006, p. 28-30.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Drijfmestbemesting beter voor bodemkwaliteit dan inwerken van een groenbemester