Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Iepema, G., A. Beldman and G. Doornewaard. 2006. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst. Rep. Bioveem rapport nr.18. Animal Sciences group, Lelystad. 99 p.

Number of pages: 99

Type of document: Report

Download full text pdf, 2,1 MB; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het project Bioveem liep van 2001 tot en 2005. In deze rapportage staan de projectresultaten met betrekking tot het thema Bedrijfsontwikkeling en Economie centraal.


Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst