Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Osman, A.M., E.T. Lammerts van Bueren and C. Almekinders. 2007. Hoe maken we veredeling voor de biologische sector financieel haalbaar?: Een ketenbenadering met zomertarwe als voorbeeld. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 46 p.

Number of pages: 46

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,2 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Hoe maken we veredeling voor de biologische sector financieel haalbaar?: Een ketenbenadering met zomertarwe als voorbeeld