Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Boer, H.C. de, N.J.M. van Eekeren and M.H. Hanegraaf. 2007. Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest: 4e rapport project Zorg voor Zand. Rep. ASG rapport 69. Aninal Science Group (wur), Wageningen. 35 p.

Number of pages: 35

ISBN/ISSN: ISSN 1570-8616

Type of document: Report

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest: 4e rapport project Zorg voor Zand

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bemesten met vijf verschillende organische mestsoorten of kunstmest gedurende zes jaar had alleen bij bemesting met gewone drijfmest een stijgende trend in opbrengst tot gevolg. Tussen de behandelingen waren verschillen in chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit.


Trefwoorden in Nederlands: stalmest, drijfmest, kunstmest, compost, bodemkwaliteit, opbrengst