Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, U. Prins and G. Oomen. 2007. Direct zaaien van maïs in een partnergewas: Zoektocht naar een duurzame teelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.

Number of pages: 32

Type of document: Book

Download full text pdf, 1,9 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Udo Prins MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Direct zaaien van maïs in een partnergewas: Zoektocht naar een duurzame teelt