Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, A. Verhoeven, J.R. Bloksma and U. Prins. 2006. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 3: Juni 2006. In dit vierjarig project wordt de fosfaatkringloop op melkveebedrijven in het gebied rond de Loonse en Dunense Duinen geoptimaliseerd. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Number of pages: 6

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 0,98 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Udo Prins MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 3: Juni 2006. In dit vierjarig project wordt de fosfaatkringloop op melkveebedrijven in het gebied rond de Loonse en Dunense Duinen geoptimaliseerd.