Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Lammerts van Bueren, E.T., C. ter Berg and G. Gordijn. 2006. Biologische uitgangsmateriaal voor 2007: Het opstellen van criteria voor en vullen van de nationale annex 2007. Eindrapportage met het advies van de expertgroepen aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 45 p.

Number of pages: 45

Type of document: Report

Download full text pdf, 150 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biologische uitgangsmateriaal voor 2007: Het opstellen van criteria voor en vullen van de nationale annex 2007. Eindrapportage met het advies van de expertgroepen aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit