Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Prins, U. and J. de Wit. 2006. Regionaliteit en grondgebondenheid in de biologische landbouw: Noodzaak of achterhaald streven? Ekoland. , p. 20-21.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Udo Prins MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Regionaliteit en grondgebondenheid in de biologische landbouw: Noodzaak of achterhaald streven?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Grondgebondenheid van pluimvee- en varkensvleessector betekent dat het voedsel van de dieren uit de buurt zou moeten komen. Dit principe speelt nog steeds een belangrijke rol in de eind 2005 opnieuw vastgestelde IFOAM principes. In de Nederlandse biologische praktijk is daar niet veel van te merken. De auteurs houden een pleidooi om niet te lang meer te wachten met het instellen van een dergelijke regel.