Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and M. van Liere. 2004. Zoektocht naar mengteelt van grasklaver en kruiden: Mogelijkheden van inzaai van kruiden voor mineralenvoorziening. Ekoland. 4-2004, p. 10-11.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 90 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Zoektocht naar mengteelt van grasklaver en kruiden: Mogelijkheden van inzaai van kruiden voor mineralenvoorziening