Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and F.W. Smeding. 2006. Kansen voor veehouderij in natuurgebieden: Uitmijnen van fosfaat met grasklaver en kalibemesting. V-focus. Augustus 2006, p. 18-19.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 360 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kansen voor veehouderij in natuurgebieden: Uitmijnen van fosfaat met grasklaver en kalibemesting