Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P. 2006. Biologische pluimveehouderij: Berichten vanuit het onderzoek; nieuwsbrief van WUR en LBI inclusief bijlagen. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Number of pages: 10

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biologische pluimveehouderij: Berichten vanuit het onderzoek; nieuwsbrief van WUR en LBI inclusief bijlagen