Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Vries, A. de, M.W.P. Bestman and J. Wagenaar. 2006. Gebruik van kruiden bij de opfok van biggen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 26 p.

Number of pages: 26

Type of document: Report

Download full text pdf, 380 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Gebruik van kruiden bij de opfok van biggen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

 Biologische varkenshouders zijn voortdurend opzoek naar alternatieven voor het gebruik van antibiotica. Het gebruik van antibiotica is beperkt toegestaan en bij een behandeling wordt in de biologische varkenshouderij de voorkeur gegeven aan het toepassen van natuurgeneesmiddelen.
Het onderzoek is uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan het vinden van alternatieven om zo het gebruik van chemisch synthetische geneesmiddelen in de biologische (en gangbare) varkenshouderij) te verminderen.


 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Abstract / summary in English:

 Organic pig farmers are continuously searching for alternatives for the use of antibiotics. They keep the use of antibiotics to a minimum and when treatment is necessary natural medicines are preferred.
This research is carried out to contribute to the search for an alternative treatment, so the use of the chemically produced synthetic medicines in organic (and conventional) pig farming can be reduced.