Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Lammerts van Bueren, E.T., C. ter Berg and E.H.G. Bremer. 2005. Biologische uitgangsmateriaal 2006 -het opstellen van criteria voor en vullen van een nationale annex 2006.: Eindrapportage met advies van de expertgroepen aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Report

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biologische uitgangsmateriaal 2006 -het opstellen van criteria voor en vullen van een nationale annex 2006.: Eindrapportage met advies van de expertgroepen aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit