Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Troostheide, S. and N.J.M. van Eekeren. 2004. Zaaitijdstip en kieming van snijmais. Vlugschrift Veehouderij #118. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 18 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Zaaitijdstip en kieming van snijmais