Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Iepema, G. 2004. Fair Trade, een eerlijke prijs voor een (h)eerlijk product. Vlugschrift Veehouderij #115. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 15 kB; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Fair Trade, een eerlijke prijs voor een (h)eerlijk product