Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, K. de Jong and G. van der Bruggen. 2003. Kneuzen en het suikergehalte van kuil. Vlugschrift Veehouderij #102. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 14 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kneuzen en het suikergehalte van kuil