Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van. 2003. Beoordeling van structuur in het rantsoen. Vlugschrift Veehouderij #83. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 9 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Beoordeling van structuur in het rantsoen