Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and E. Heeres. 2002. Grassen veredelen op wortelstelsel. Vlugschrift Veehouderij #90. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Newsletter

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Grassen veredelen op wortelstelsel