Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P. 2002. Goed met dieren om kunnen gaan: aangeboren of aangeleerd. Vlugschrift Veehouderij #74. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 22 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Goed met dieren om kunnen gaan: aangeboren of aangeleerd