Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van. 2001. Biologisch graszaad: Aan welke eigenschappen moet gras in de biologische melkveehouderij voldoen? Ekoland. 2001/2, p. 18-19.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biologisch graszaad: Aan welke eigenschappen moet gras in de biologische melkveehouderij voldoen?