Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Baars, T., N.J.M. van Eekeren, R. Dirksen and M. Brinkman. 2000. Wormen als maat voor bodemleven en bodemvruchtbaarheid. Vlugschrift Veehouderij #20. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 18 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Wormen als maat voor bodemleven en bodemvruchtbaarheid