Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van. 1999. Relatie cacium-gehalte in gras-klaver en klaveraandeel. Vlugschrift Veehouderij #5. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Newsletter

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Relatie cacium-gehalte in gras-klaver en klaveraandeel