Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Baars, E.W. 2005. Welke methoden zijn geëigend voor onderzoek in de antroposofische gezondheidszorg?: Discussienota voor de Hogeschool Leiden.


Type of document: Remaining

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Erik W. Baars, M.D., MSc Epidemiology


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Welke methoden zijn geëigend voor onderzoek in de antroposofische gezondheidszorg?: Discussienota voor de Hogeschool Leiden