Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and M. van Liere. 2005. De kracht van klaver: Handleiding voor de teelt en voeding van grasklaver. Rep. LV59. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.

Number of pages: 28

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,9 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: De kracht van klaver: Handleiding voor de teelt en voeding van grasklaver