Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Iepema, G., J. Wagenaar and M.W.P. Bestman. 2005. Parasitaire wormen bij biologische leghennen: Onderzoek naar het voorkomen van maagdarmwormen. 2 p.

Number of pages: 2

Type of document: Report

Download full text pdf, 400 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Parasitaire wormen bij biologische leghennen: Onderzoek naar het voorkomen van maagdarmwormen