Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, E. Heeres, G. Iepema and H. van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver op biologische melkveebedrijven: BIOVEEM - Rapport 9. Rep. Bioveem Rapport 9. 34 p.

Number of pages: 34

Type of document: Report

Download full text pdf, 480 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kalibemesting van grasklaver op biologische melkveebedrijven: BIOVEEM - Rapport 9