Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Prins, U., J. de Wit and E. Heeres. 2004. Handboek Koppelbedrijven: Samen werken aan een zelfstandige, regionale, biologische landbouw. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 112 p.

Number of pages: 112

Type of document: Book

Download full text pdf, 7,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Udo Prins MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Handboek Koppelbedrijven: Samen werken aan een zelfstandige, regionale, biologische landbouw