Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Berg, C. ter. 1999. Toepassingsmogelijkheden van verschillende mest- en compostsoorten in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 5 p.

Number of pages: 5

Type of document: Brochure

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Toepassingsmogelijkheden van verschillende mest- en compostsoorten in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt