Mobile nav

Omkeren van diabetes type 2 door leefstijl en voeding

Home >> Voeding & Gezondheid >> Leefstijl en voeding >> Leefstijl als medicijn >> Omkeren van diabetes type 2

In 2017 is het vervolgtraject gestart van het ‘Keer Diabetes2 Om’ programma van Voeding Leeft. Dit is het vervolg op de pilot studie ‘Voeding als medicijn bij diabetes.‘

Aan dit traject neemt een groep van 1900 mensen met de diagnose diabetes type 2 neemt deel aan het Keer Diabetes2 Om programma van Voeding Leeft in de periode 2017 - 2019. Gedurende 2 jaar starten er elke maand nieuwe groepen, en elke groep bestaat ongeveer uit 20 deelnemers. Deze deelnemers worden 2 jaar lang gevolgd. 

Het programma ‘Keer Diabetes2 Om’ is een multidisciplinaire leefstijlbehandeling gericht op het omkeren van diabetes type 2. In zes maanden werken de deelnemers in groepen aan een nieuwe leefstijl. Daar leren ze regie te krijgen over hun ziekte en hoe voeding, beweging en ontspanning ingezet kan worden zetten als ‘medicijn’. Deelnemers krijgen medische controles (volgens de NHG-standaard), zoals nuchtere bloedglucose en HbA1c-waarden. Het Louis Bolk Instituut evalueert het programma ‘Keer Diabetes2 Om’ van Voeding leeft door middel van online vragenlijsten. Hierin worden klinische waardes van diabetes type 2 nagevraagd en wordt er ook gekeken naar de kwaliteit van leven en de voedingsconsumptie. We volgen de deelnemers tot 2 jaar na hun start. Dit project sluit naadloos bij de door het Louis Bolk Instituut ontwikkelde definitie van positieve gezondheid:

 “Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. “

 Voor informatie over de inhoud van het programma verwijzen wij naar de website www.keerdiabetes2om.nl. 

Omkeren van Diabetes

Voor het ‘omkeren’ van diabetes type 2 houden wij de volgende definitie aan van Voeding leeft. Volgens de definitie is iemand met diabetes type 2 omgekeerd als aan één van de volgende drie criteria wordt voldaan:

  1. De deelnemer gebruikte bij aanvang van het programma insuline en/of GLP-1 analogen en gebruikt inmiddels geen insuline en/of GLP-1 analogen meer.
  2. De deelnemer gebruikte bij aanvang van het programma orale medicatie (behalve metformine) en gebruikt inmiddels geen orale medicatie meer (behalve metformine).
  3. De deelnemer gebruikte bij aanvang van het programma alleen metformine en gebruikt inmiddels geen Diabetesmedicatie meer.

In combinatie met:

  • Een HbA1c op streefwaarde (53 mmol/mol of lager) voor deelnemers die bij de voormeting van het programma een HbA1c hadden lager dan 58 mmol/mol.
  • Een daling van het HbA1c van minimaal tien procent voor deelnemers die bij de voormeting van het programma een HbA1c-waarde hadden hoger dan 58 mmol/mol.

Het ‘Keer Diabetes2 Om’ programma loopt momenteel nog dus er is nog geen artikel beschikbaar; wel schrijft het Louis Bolk Instituut elke 6 maanden een tussenrapportage voor Voeding Leeft.

De derde tussenrapportage 

De vierde tussenrapportage

Omdat de inclusie van deelnemers nog steeds loopt, zijn er per tijdsmoment verschillende aantallen deelnemers. Niet iedereen start gelijk of is even ver gevorderd in het programma.

Voeding leeft heeft een factsheet uigebracht op basis van de tussenrapportages.

De Zweedse Stichting Ekhaga financiert het wetenschappelijk onderzoek door het Louis Bolk Instituut en VGZ steunt het programma ‘Keer Diabetes2 Om’ van Voeding Leeft. In juni 2016 is Keer Diabetes2 Om programma gelauwerd met de Zinnige Zorg Award van VGZ. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan het Keer Diabetes2 Om programma, kijk dan op www.keerdiabetes2om.nl

 

 

 

Verse en onbewerkte voeding is onderdeel van het Keer Diabetes 2 om programma

Projectleider

 

Peter Voshol

Onderzoeker Voeding & Gezondheid