Mobile nav

Voeding als medicijn bij diabetes type 2 - Een pilot studie

Home >> Voeding & Gezondheid >> Leefstijl en voeding >> Leefstijl als medicijn >> Voeding als medicijn bij diabetes type 2

Diabetes type 2 groeiend probleem

In Nederland lijden ruim 1,1 miljoen mensen aan diabetes type 2. Daarnaast hebben ongeveer 250.000 mensen onbewust deze ziekte, en zijn er 750.000 mensen met een verhoogd risico op het krijgen van diabetes type 2. Diabetes type 2 is een aandoening die onder meer klachten als vermoeidheid, veel dorst en regelmatige infecties veroorzaakt. Minder zichtbare gevolgen zijn een ontregelde bloedsuikerspiegel en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Momenteel krijgen diabetes type 2 patiënten medicatie en voedingsadviezen vanuit huisartsen en diëtisten. Standaarddiëten en voedingsadviezen blijken echter alleen op de korte termijn effect te hebben, blijkt uit onderzoek (Langeveld, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2013). 

Evaluatie van pilot leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes2 Om (2015-2016)’

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hebben het pilotprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’ van Voeding Leeft (2015-2016) geëvalueerd. Het programma heeft als doel patiënten in groepssessies anders te leren omgaan met voeding, beweging, slaap en stress. In het kort:

  • De focus werd verlegd van snel opneembare koolhydraten (geraffineerde suikers en granen) naar meer langzaam opneembare koolhydraten (zoals noten, zaden, groenten en fruit), gezonde vetten en onbewerkte eiwitten.
  • Het onderliggende mechanische van type 2 diabetes is uitgelegd aan de deelnemers en er werd specifiek aandacht gegeven aan het ontwikkelen van voedselvaardigheden, stressmanagement, mentale veerkracht en lichaamsbeweging.
  • Deelnemers, en hun partners, zijn aangemoedigd om elkaar te steunen en ervaringen te delen wat de effectiviteit verhoogt.
  • Er was onlinesupport via WhatsApp en Facebook.
  • Deelnemers ontvingen direct biofeedback door na elke maaltijd hun bloedglucose te meten.
  • Daarnaast werd routineus hun gewicht, nuchtere glucose en HbA1c-waarden (de mate waarin de rode kleurstof in bloedcellen versuikerd en dus schadelijk is) gemeten door hun huisarts (NHG-standaard). 

Hierbij heeft Voeding Leeft het ‘Keer Diabetes2 Om’ programma uitgevoerd en het Louis Bolk Instituut heeft het programma geëvalueerd door middel van online vragenlijsten. Resultaten van de 72 deelnemers die het pilotprogramma hebben voltooid en de vragenlijsten op start en na 6 maanden hebben ingevuld, lieten het volgende zien: 

  • 90% van de deelnemers gebruikte aan de start glucose verlagende medicatie. Na 6 maanden gebruikte 45% minder glucose verlagende medicatie dan bij de start, waarvan 13% zelf volledige kon stoppen met de medicatie (Figuur 1).1
  • HbA1c (-5,2 mmol/mol), gewicht (-4,9 kg), taille (-9,4 cm) en BMI (-1,7 kg/m2) namen gemiddeld significant af na ten opzichte van de start.1
  • Na 6 maanden waren de deelnemers significant minder vermoeid, gaven ze aan zich beter te kunnen concentreren en waren ze meer gemotiveerd tot lichaamsbeweging.1
 

Het achterliggende artikel kunt u hier vinden: Publication in BMJ Nutrition, Prevention and Health: Nutrition and lifestyle intervention in type 2 diabetes: pilot study in the Netherlands showing improved glucose control and reduction in glucose lowering medication by Gerda Pot et al 2019

Radiouitzendingen n.a.v. dit artikel, interview met auteurs:
Nynke van der Zijl - NPO Radio 1 (18-8-2020)
Peter Voshol - Radio Rijnmond (27-8-2020)
 
 

Vervolgproject : De hoofdstudie (2017-2021) naar het omkeren van diabetes type 2 door middel van voedings- en leefstijlprogramma

Een groep van 1900 mensen met de diagnose diabetes type 2 neemt deel aan het Keer Diabetes2 Om programma van Voeding Leeft in de periode 2017-2019. Deze deelnemers worden door het LBI 2 jaar gevolgd.
Lees meer over dit project

 

Heeft u interesse om deel te nemen aan het Keer Diabetes2 Om programma of wilt u meer informatie over het programma, kijk dan op www.keerdiabetes2om.nl

Figuur 1 Verdeling van de medicatie categorieën van de deelnemers bij start en 6 maanden (n=72).1
 
Figuur 1 Verdeling van de medicatie categorieën van de deelnemers bij start en 6 maanden (n=72).1
Projectleider

 

Peter Voshol

Onderzoeker Voeding & Gezondheid